Często o tym, czy określona ulotka spełni swoją powinność, czyli czy potencjalny klient zapozna się z jej treścią, uzależnione jest od indywidualnego gustu i poczucia estetyki danej osoby.

Często o tym, czy określona ulotka spełni swoją powinność, czyli czy potencjalny klient zapozna się z jej treścią, uzależnione jest od indywidualnego gustu i poczucia estetyki danej osoby. Dlatego ważne jest skrupulatne zaplanowanie treści i grafiki jaką zamierzamy umieścić na ulotce i wybranie opcji, która ma szansę dotrzeć do jak największej rzeszy osób. Bardzo często mamy do czynienia z treściami reklam, które nas twardo przekonują: „Potrzebujesz tego,teraz”, „Musisz to mieć”, „To jest przeznaczone właśnie dla Ciebie”. Nie przez przypadek aktorzy grający w reklamach zwracają się bezpośrednio do widza, a nie do ogółu, ma to bowiem większą siłę przebicia i bardziej oddziałuje na nasze emocje. Brakuje jeszcze tylko, żeby mówili do nas po imieniu. Bardzo, ale to bardzo często w publicznej telewizji możemy zobaczyć reklamy, które manipulują odbiorcami poprzez użycie środków pozaracjonalnych, takich jak popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne. Może prowadzić to do kształtowania określonych postaw społecznych nieadekwatnych do zaistniałej sytuacji bądź produktu.

01 wybrane

Dodaj komentarz